Temamøder


Afholdte temamøder i Lejre vandråd's regi


2017-11-22 Tema Persondata og cybersikkerhed


03-10-2017 Temamøde om årsregnskab og takstblad


05-04-2017 Temamøde om sammenlægning af vandværker


28-11-2016 Temamøde om bestyrelsesansvar og forsikringer


22-09-2016 Temamøde om de endelige krav i vandindvindingsaftalerne


07-04-2016 Temamøde om vandindvindvindingsaftaler


13-04-2015 Temamøde om hygiejne på vandværker


10-04-2014 Temamøde om BNO


18-04-2013 Temamøde om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg


07-02-2013 Temamøde om administrative emner


06-12-2012 Temamøde om tilbagestrømssikring og lækagesøgning


30-10-2012 Temamøde om iltning og filtrering


17-04-2012 Temamøde om fællesregulativ