Forside

Temaaften om etablering af ny kildeplads eller boring.   


Med flere og flere fund af pesticider eller nedbrydnings­produkter, må det forventes at der i fremtiden bliver et øget behov for at etablere nye kildepladser og boringer.


Torsdag den 6. juni 2019 kl. 18.00 – 21.00

 

Program


      18.00  Velkomst


      18.05  Processen ifm. ansøgning om ny kildeplads/boring.

                 Hvad skal ansøgningen indeholde og hvor lang er sagsbehandlingstiden typisk.

                 Hvad er en VVM-redegørelse og hvornår skal en sådan udarbejdes.

                 Hvilke afstandskrav er der størst fokus på.

                 Indlægsholder: Eskild Lund, Lejre Kommune


      18.35  Spisning


      19.00  Kildepladsundersøgelse/afklaring.

                 Hvor detaljeret er kortlægningen af undergrunden.

                 Hvad er de bedste for­udsætninger for en god kildeplads.

                 Er der erfaringer der viser, hvor langt 2 kildepladser skal ligge fra hinanden, for ikke at påvirke hinanden.

                 Indlægsholder: Danni Mikkelsen, Rambøll


      19.45  Pause


      20.00  Etablering af boring og idriftsættelse.

                 Hvad er praktikken i etablering af en boring fra etablering af byggeplads til man er færdig og boringen kan

                 sættes i drift.

                 Hvilke udfordringer kan man støde på undervejs og er der forhold der kræver ekstra opmærksomhed.

                 Hvor ofte opleves det, at en ny boring ikke levere godt vand og må sløjfes – og hvad er årsagerne?

                 Priseksempler på ny boring inkl. råvandsstation og råvands­ledning.

                 Indlægsholder: Thomas Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker


     20.55  Afrundning


     21.00  Tak for i aften


Arrangementet holdes hos Brøndboringsfirmaet Brøker, Spånnebæk 7, 4300 Holbæk.


Der er plads til maks. 40 personer, så det er først til mølle-princippet.


Tilmelding senest søndag den 2. juni 2019.

Tilmelding på her på siden eller på mail post@lejrevandraad.dk

Venligst oplys vandværk og hvor mange I deltager.
 
 
 

Danske Vandværker