Om os

LEJRE VANDRÅD                                   

CVR.nr. 42214094

Nordea Bank reg.nr. 2670

konto  688 477 2751  

Se i menupunktet efter Kommende arrangementer.


Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle vandværker i Lejre Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som f.eks.:


 • Koordinationsforum
 • Indsatsplaner
 • Vandforsyningsplaner
 • Kildepladsbeskyttelse
 • Vandindvinding
 • Vandforsyning i det åbne land
 • Regulativer
 • Beredskabsplaner
 • Andre fælles opgaver (f.eks. vandanalyser, indkøb af vandmålere etc.)


Vandrådet kan derudover formidle information mellem vandværkerne i spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv.


P.t. er følgende emner aktuelle:

 • Forurening af vandet
 • BNBO
 • Status på PFAS
 • Nye boringer og lovkrav
 • Indvindingstilladelse og lovkrav
 • IT-sikkerhed og lovkrav
 • Drikkevandsfonden
 • Generelt samarbejde mellem vandværker
 • Specifikt samarbejde om
  • administrative opgaver
  • vandanalyser, indenfor et geografisk område
  • grundvandsbeskyttelse
  • sløjfning af gamle boringer


Vandrådet kan ikke indgå juridiske og/eller økonomiske bindende aftaler for de enkelte vandværker.

Vandrådet udpeger medlemmer til koordinationsforum i Kommunen.


Tilskudspuljerne

Til jer der ikke deltog på et eller begge webinarer om tilskudspuljerne til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer og beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand.

 

Præsentationen fra mødet kan nu findes på www.mst.dk/drikkevandspuljer under fanebladet "Vejledninger og skabeloner".

 

Samme sted finder I fanebladet "FAQ 2023", hvor spørgsmålene indsendt under webinarerne er blevet besvaret.

 

Information på vandværkets hjemmeside, lovpligtigt

Forbrugerne skal have information om vandværkets priser, vilkår og kvaliteten af drikkevandet, samt hvordan I producerer vandet..

De lovpligtige oplysninger er:

 • Drikkevandskvalitet
 • Forsyningsområder
 • Indvindingsområder
 • Kontaktoplysninger
 • Kontrolmålinger
 • Persondatapolitik
 • Regulativ
 • Takstblad
 • Vandbehandling

Se mere under Danske Vandværker


Find et akkrediteret laboratorium

På Danak.dk hjemmeside kan du søge i databasen med akkrediterede laboratorier, der foretager vandanalyser.