Referater og notater fra møder


Afholdte møder i Lejre vandråd's regi

                           Temamøder

2024-04-23 TEMAmøde efter repræsentantsskabsmødet


2024-02-06 Temaaften, Sløjfning af brønde og boringer


2023-11-15 Julemøde, Temaaften om forsyningssikkerhed, 


2023-09-25 ERFA Temamøde. Vejen til nyt vandværk og anden god erfaringsudveksling.2022-11-08 Julemøde. Temaaften om samarbejde mellem vandværker


2018-11-19 Julemøde En case fra Kalundborg / Vandforsyningsplan


2018-09-27 Mød Danske Vandværkers direktør / LER og nye krav


2018-06-12 Besøg Lejre St. bys vandværk


2017-11-22 Tema Persondata og cybersikkerhed


03-10-2017 Temamøde om årsregnskab og takstblad


05-04-2017 Temamøde om sammenlægning af vandværker


28-11-2016 Temamøde om bestyrelsesansvar og forsikringer


22-09-2016 Temamøde om de endelige krav i vandindvindingsaftalerne


07-04-2016 Temamøde om vandindvindvindingsaftaler


13-04-2015 Temamøde om hygiejne på vandværker


10-04-2014 Temamøde om BNO


18-04-2013 Temamøde om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg


07-02-2013 Temamøde om administrative emner


06-12-2012 Temamøde om tilbagestrømssikring og lækagesøgning


30-10-2012 Temamøde om iltning og filtrering


17-04-2012 Temamøde om fællesregulativ